Als beeldend kunstenaar en schrijfster is ze gefascineerd door de lichamelijke aanwezigheid van de mens en de relatie die deze aangaat met de directe omgeving. Ellis doet artistiek onderzoek naar de fysieke plaats en zet hierbij wandelen als onderzoeksmethode in. Door middel van inkeringen, observaties en fysieke beweging legt ze verbanden in haarzelf en haar omgeving. De hieruit voortkomende ‘geschreven wandelingen’ brengt ze binnen haar onderzoek in beeld en deze vormen tevens het fundament voor haar beeldend werk. Met een diversiteit aan materiaalgebruik daagt ze zichzelf uit om  terugkomende thema's als vergankelijkheid, kwetsbaarheid en het lichamelijke in hun onderlinge samenhang visueel te maken. Door in het beeld vormen en kleuren van menselijk ogende aspecten te verwerken, speelt Ellis een spel met herkenning en vervreemding tegelijk, binnen het domein van haar eigen fysieke zijn. 

As a visual artist and writer, Ellis is fascinated by the physical presence of people and the relationship they have with the immediate environment. She conduct her artistic research in physical places. Walks, and makes connections with herself through the environment; inversions, observations and physical movement. The resulting -written walks- are the visual and written fundament of Ellis’ work. With a diversity of materials, she is searching for ways to visualize recurring themes such as transience, vulnerability and the physical. By incorporating forms and colors of human-looking aspects in her work, Ellis is playing with recognition and alienation of her own physical being at the same time.